ЗАГРУЗИТЕ ВApp StoreApp StoreECOДОСТУПНО ВGoogle PlayGoogle Play
Ve vašem výběru zatím nic není
Použijte ikonku hvězdičky na kartě výrobku k jeho uložení do výběru
Přejít do katalogu
Česko

iPeel

Popis

Střevo iPeel je snadno odstranitelné plastové střevo propustné pro udicí kouř a určené k výrobě všech druhů párků, špekáček a mini-salámů vyráběných tradičním postupem, včetně uzení a osmažení v kouři. Umožňuje vyrábět potraviny s tradičními organoleptickými vlastnostmi, které obvykle mají potraviny v celulózových a přírodních střevech. 

Aplikace

Je určeno k výrobě všech druhů párků, špekáček, buřtů a mini-salámů vyráběných tradičním postupem, včetně uzení a osmažení v kouři

Výhody

 1. Střevo lze odstranit pomocí peeleru. Střevo iPeel se vyrábí dle originální technologie a má vlastnosti, které umožňuje odstranění střeva z hotového výrobku pomocí automatického peeleru (А, Р).
 2. Optimální přilnavost střeva iPeel k různým druhům mletého masa zajišťuje snadné odstranění střeva z hotového výrobku pomocí automatického peeleru (А, Р). Přitom střevo umožňuje skladovat hotové výrobky ve střevu (ve věncích).
 3. Vynikající propustnost střeva pro udicí kouř a vodní páru umožňuje smažení a uzení potravin, čímž získávají tradiční chuť a vůni uzenin. To umožňuje vyrábět potraviny s tradičními organoleptickými vlastnostmi, které obvykle mají potraviny v celulózových, bílkovinných a přírodních střevech. Napomáhá vzniku pevné koagulované bílkovinné kůrky s lesklým povrchem výrobku pod střevem. Přispívá tak ke zvýšení stability procesu sundávání střeva z hotového výrobku bez poškození povrchové vrstvy koagulované bílkoviny (kůrky).
 4. Rozšířený sortiment výrobků. Střevo iPeel se vyrábí v přímém a kroužkovém provedení, což umožňuje zvětšit sortiment výrobků díky rozmanitosti jejich tvarů. Kroužkové provedení střeva iPeel umožňuje vyrábět potraviny ve tvaru polokruhu bez použití drahých přírodních a bílkovinných střev.
 5. Vysoká teplovzdornost polymerů použitých při výrobě střeva iPeel značně rozšiřuje teplotní rozmezí jeho použití ve srovnání s bílkovinnými a celulózovými střevy.
 6. Vysoká mechanická odolnost střeva iPeel umožňuje formování výrobků na různých typech strojů, čímž se zajišťuje vysoká rychlost výrobního procesu a možnost přeplnění vůči jmenovitému kalibru. Rovnoměrnost kalibru střeva zajišťuje stabilní plnění na moderních výkonných výrobních linkách párků a na plnicích strojích s překrucováním.
 7. Mikrobiologická odolnost. Polymery použité při výrobě střeva iPeel jsou netečné k působení bakterií a plísní.  To má kladný vliv na hygienické vlastnosti jak samotného střeva, tak hotových výrobků.
 8. Optimální hodnoty propustnosti páry a kyslíku ve srovnání s bílkovinnými a celulózovými obaly při teplotách skaldování hotových výrobků (+2...+6oC) určují tyto výhody:
  • snížení rychlosti procesů okysličení v hotových výrobcích;
  • lepší zachování vůně uzenin v hotovém výrobku až do okamžiku odstranění střeva na peeleru a po celou dobu trvanlivosti při skladování výrobku ve střevě (ve věncích);
  • snížení ztráty na váze (cca 2 – 5%) během skladování (doporučuje se skladování výrobků v plynovém prostředí ve vakuovém balení);
  • zpomalení procesu synerézy (vylučování tekutin) v hotovém výrobku zabaleném do vakuového balení (cca 1,5 – 2krát).

Sortiment

iPeel S – střevo určené k odstranění na peeleru

iPeel U – střevo pro prodej výrobků ve střevě

 

iPeel A – uzavřený konec řásněného roubíku, střevo je určeno ke zpracování na automatických strojích.

iPeel R – otevřený konec řásněného roubíku, střevo je určeno ke zpracování na plnicích strojích s překrucováním

iPeel Ako, Rko – kroužková provedení střeva iPeel

Barvy

Možnost výroby exkluzivních barev

Tisk

Jednostranný a oboustranný potisk.
Počet barev tisku od 1+0 dо 6+6. Je možný též plnobarevný tisk.
Potisk se nanáší barvami propustnými pro udicí kouř.

U kroužkového provedení je možný pouze:

 • jednostranný tisk s určováním polohy potisku na lícní straně;
 • oboustranný tisk bez určování polohy potisku (čili pokud tisková předloha pokrývá celou plochu).

Kalibry

15 – 38 mm

Formy zásobování

V řásněném provedení a zabalené ve vakuu v souladu s požadavky mezinárodních technických norem.